Ümumi baxış

IronMaxx – özünün mükəmməl məhsulunu mülayim qiymətlərlə təklif edən alman idman qidası istehsalçısıdır. İronMaxx şirkəti istehsal etdiyi idman məhsullarına qarşı yüksək tələbkarlığı və iddialılığı ilə fərqlənir. Məhsulların optimal keyfiyyəti alman dəqiqliyi və istehsalatın bütün mərhələləri üzərində gücləndirilmiş nəzarətin qurulması ilə təmin edilir.

İdman qidası istehlakçılarının təxminən 40 faizi üstünlüyü alman istehsalçılarının buraxdığı məhsullara verir. Belə vəziyyət alman şirkətlərinin öz məhsullarının ideal keyfiyyət və təhlükəsizliyinə yetirdikləri böyük diqqətcilliklə əlaqəlidir. Almaniyada yerləşən, demək olar ki, bütün idman qidası istehsalçıları MDB ölkələrindən olan idmançıların etibarını qazanmışdır. Alman nəhənglərinin məhsulları idmançılarda səmərəlilik, tam təhlükəsizlik, adekvat qiymət və ən başlıcası keyfiyyət kimi assosiasiyalar yaradır ki, Almaniyanın məşhur şirkətlərindən olan İronMaxx şirkətinin idman əlavələrini məhz belə sözlərlə xarakterizə etmək olar.

AyronMaks – Almaniyada liderlik edən, eləcə də dünyanın digər ölkələrində də kifayət qədər məşhur olan istehsalçılardan biridir. İnqilabi ideyalar və ən qabaqcıl texnologiyalaairkəti birincilər sırasına çıxarmışdır. İdman qidasının istehsalı üçün almanlar yalnız təbii mənşəli olan inqredientlərdən istif də onların bütün məhsulları tamamilə təhlükəsizdir və heç bir yanakı effektlər yaratmır. İronMaxx məhsullarının geniş çeşidi hər bir müştərinin tələblərinə fərdi qaydada yanaşmaq imkanı yaradır.

Təsviri

muscletech micellar-whey

Micellar Whey Protein – bu sizin adi protein zərdabı konsentratından daha güclü olan möhtəşəm protein tozudur. Zərdabın amin turşusu profili və həzmedilmə xüsusiyyətlərinə malik olmaqla kazein kimi Micellar Whey Protein də idman qidası bazarında bir inqilabdır.

İnikal istehsalat prosesi ekstra böyük misell molekullarının yaranmasına gətirib çıxarır ki, onlar proteaza qarşı yüksək dayanıqlığa malik olur. Bu o deməkdir ki. siz əvvəlki kimi protein zərdabının bütün xüsusiyyətlərini əldə edirsiniz, lakin eyni zamanda bu misellyar kazeində olduğu kimi yüksək mənimsənilmə sürəti ilə baş verir ki, bu da adətən ləng protein növü adlandırılana aiddir.

Təsviri

muscletech nitro-tech

Nitro-Tech Performance Series – Muscle Tech şirkətindən zərdab proteini izolyatıdır. Nitro-Tech Performance Seriesdaha çox güc əldə etmək, öz əzələlərini yüksək keyfiyyətli zülalla dəstəkləmək və onları katabolizmdıən qorumaq istəyən idmançılar üçün zəruridir. Bu protein BCAA, Kreatin və qlutamini əla tamamlayır.

Nitro-Tech Performance Series – Muscle Tech şirkətindən olan “sürətli” proteindir ki, onun bütün komponentləri zülalın maksimal konsentrasiyası və piy, karbohidrat faizinin aşağı salınması üçün çoxpilləli təmizləmə sistemindən keçirilmişdir. Hər bir Nitro-Tech Performance Series məhsulu porsunda 140 kalori, 1 qram karbohidrat və izolyat, hidrolizat və protein zərdabı konsentratı qarışığından 30 qram yüksək keyfiyyətli zülal qarışığına malikdir ki, bu da əzələlərin zəruri olan amin turşuları ilə sürətli mənimsənilməsi və zənginləşdirilməsini göstərir ki, bu quru əzələ kütləsinin artımı üçün ideal anabolik şərtləri təmin edir. Qeyd etmək lazımdır ki, əlavə yüksək tərkibli kreatin monohidrat, BCAA və qlutamin tərkibinə malikdir ki, bu da əzələ toxumalarının sürətli, effektiv artımı, bərpasından xəbər verir.

Göstərilən proteinin çoxsaylı tədqiqatları zamanı aydın olmuşdur ki. altı həftə ərzində həmin məhsuldan istifadə edən istehlakçılar dörd kiloqrama qədər quru əzələ kütləsi yığıblar, hansı ki, adi protein qarışıqlarında istifadə edənlər cəmi 2 kq əzələ kütləsi yığa bilmişdirlər.

Təsviri

muscletech amino-build

Amino Build – Muscle Tech şirkətindən yeni, unikal, pre. Intra və məşqsonrası kompleksdir ki, o, sərbəst formada olan amin turşuları, taurin, betain, qlutamin, alanin və sitrullin malatdan ibarətdir. Hər bir Amino Build porsunda əzələnin iş qabiliyyətini yüksəldən, bərpanı sürətləndirən və əzələni artıran tam 8 qram BSAA, 1 qram diqqəti yaxşılaşdıran və hər zaman məşqə kökləyən taurin, eləcə də sizin əzələ iş qabiliyyətini və güc göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran 2.5 qram betain vardır. Bundan əlavə, məhsula hüceyrə volyumizasiyasını yüksəldən inqredientlər (sitrullin malat və alanin) əlavə edilmişdir ki, bunun da sayəsində qan dövranı, şişmə, güc göstəriciləri, enerji səviyyəsi sürətlənir.

Təsviri

muscletech anarchy

Anarchy - MuscleTech şirkətindən olan innovasiyalı məşqöncəsi kompleksidir ki, o, məşqdə maksimal iş qabiliyyətini təmin etməyə qadirdir. Anarxi qəbul edilməsi energi, güc ggöstəriciləri, dözümlülüyün güclü şəkildə artımına dəstək olur, o həmçinin davamlı pampinq, konsentasiyanın cəmləşdirilməsi və yorğunluğun aşağı salınmasını da təmin edir. Qabaqcıl texnologiyalar həmin məhsulun tərkibinə daxil edilmiş bütün komponentlərin ciddi nəzarətli müəyyən dozalarda yerinə yetirilməsinə imkan vermişdir: Beta-alanin, Arginin silikat inozit (Nitrosigine®), Qliserol, Kofein, Xolin, L-teanin, Radiola Al, Yoximbe.

Təsviri

muscletech anotest

Anotest Performance Series - Muscletech şirkətindən testosteron səviyyəsini olduqca güclü şəkildə yüksəldən bir məhsuldur! Anotest Performance seriyasına yeni inqradient – bor əlavə edilmişdir! Alimlər sübut ediblər ki, bor estradiol səviyyəsini aşağı salır və sərbəst testosteron səviyyəsini yüksəldir. Məhsulun əsas faydalı keyfiyyətləri:

Testosteron səviyyəsinin yüksəldilməsi. Unikal Anotest məhsulu komponenti – bordur ki, o, fəal şəkildə sərvəst testosteron səviyyəsini yüksəldir, bu zaman estradiol və estrogen səviyyəsini aşağı salır. Androgen reseptorları konsentrasiyası güclənir, sərbəst testosteronu fəal şəkildə əlaqələndirən androgen resertorıarı konsentrasiyası yüksəlir, bundan əlavə L-Karnitin immun sustemin keyfiyyətli bərpası və fəaliyyətinin yaxşılaşmasına, kortizolun blok edilməsi və ləngidilməsinə kömək edir. Xüsusi No PCT Required formuluna malikdir.

Təsviri

muscletech cell-tech

Cell-tech Performance Series – nəqliyyat sistemi Muscle Tech şirkətindən olan kreatindir. Cell-tech Performance Series tərkibinə vitaminlər və minerallar, 2 növdən kreatin, ALA, karbohidratlar, BCAA və digər amin turşuları daxildir. Əgər sizin məqsədiniz güc göstəriciləri və əzələ kütləsidirsə - Cell-Tech Performance Series əsl sizə lazım olandır! Məhsulun əsas xüsusiyyətləri: sürətli əzələ artımına və güc göstəricilərinin yüksəldilməsinə dəstək verir; Cell-Tech Performance Series nəqliyyat kompleksi – Əzələ həcmi və artımının yüksəldilməsidir. Dövrülük, BCAA amin turşuları və Cell Volumizing tələb etmir.

Təsviri

muscletech clear-muscle

MuscleTech Clear Muscle yeni patentləşdirilmiş HMB - BetaTOR® formuluna, sərbəst turşu formasında hidroksimetilbutirata malikdir. Hidroksimetilbutirat (ingilis abreviaturası - HBM) leysin metabolitidir, yəni, leysindən, onun biokimyəvi çevrilmələri nəticəsində əmələ gəlir. HMB kortizol fəallığını – zülalların parçalanmasıni stimullaşdıran və qlükozadan amin turşularının əmələ gəlməsinə cavabdeh olan hormonun fəallığını boğur. Kortizolun fəallığı xüsusi ilə stress zamanı, orqanizmin yüksək yükləmələr zamanı yüksək tələbi ilə əlaqədar olaraq xüsusi ilə yüksək olur. Buna görə də intensiv güc məşqləri zamanı uzun müddət HBM qəbul edilməsi antikatabolizm effekti verir – quru əzələ kütləsinin qorunub saxlanması və artımına dəstək verir, gücü artırır. HBM qəbulu həmçinin aerob dözümlüyü yüksəldir və piy laylarının azalmasına kömək edir. Əlavə HBm qəbulunun yüksək səmərəliyi yüksək zülallıqlı, lakin aşağı karbohidratlı pəhriz zamanı da qeyd edilir ki, bu da kulturistin yarışərəfəsi dövrünə və ya çəkinin azalmasına yönəldilmiş xüsusi proqrama müvafiqdir. НМВ orqanizmə toksiki təsir göstərmir və dopinqlərə aid edilmir. HBM bütün yaş qruplarında müsbət nəticə göstərir.

Təsviri

muscletech creactor

Creactor təsiri öyrənilib vıə elmi cəhətdən sübuta yetirilib. Hər bir porsda 750 mq ultra-xalis kreatin hidro-xlorid və 750 mq sərbəst kreatin turşusu vardır. Kreatin turşusu duzsuz və turşusuz əsl kreatin formasıdır. Kreatin molekullarının bu kombinasiyası böyük imkanlar yaradır. Creactor sürətlə əzələ hüceyrələrinin ATF regenerasiyası qabiliyyətini yüksəldir. ATF anaerob yükləmə zamanı əsas enerji mənbəyidir ki, bunun sayəsində siz yanaşmalar arasında sürətlə enerji mənbəyini bərpa edə bilərsiniz.

Əzələlərdə müəyyən kreatin ehtiyatı vardır ki, bu çox sürətlə sərf edilir. Nəticədə əzələlər yorulur və əzələlərin imtinası baş verir. Bu Creactor MuscleTech oyuna daxil olur. Kreatin molekulları fosfokreatin molekullarına çevrilir, onlar ATF saxlanması üçün rezervuar rolunu oynayırlar. Yüksək ATF səviyyəsi zamanı siz daha intensiv məşq edə bilər və daha sürətlə bərpa olarsınız. Bu sizə daha çox əzələ kütləsi yaratmaq və güc əldə etmək imkanı verəcək.

Təsviri

muscletech hydroxycut

Hydroxycut Hardcore Pro Series- ciddi idmançılar üçün qurutma dövrü üçün nəzərdə tutulan Muscle Tech istehsalı olan olduqca səmərəli piyəridəndir! Xardkor Pro Siries hidrosikatı - əla tərkib və 7.1 dəfə sürətli effektiv piy əridilməsidir! Hydroxycut Hardcore Pro Series – Muscle Tech şirkətindən olan innovasiyalı piy əridəndir ki, o, qısa müddət ərzində siz artıq kiloqramlardan xilas olmağa kömək edəcək, sizi daha gözəl, cəlbedici və relyefli edəcəkdir.

Təsviri

muscletech mass-tech

Mass Tech Performance –Muscletech şirkətindən yeni yüksəkzülallı geynerdir. Mass Tech Performance kütləni çətinliklə yığan, lakin maksimal dərəcəli keyfiyyətli inkişaf əldə etmək istəyənlər üçün ideal uyğundur! Mass Tech Performance – MuscleTech şirkətindən unikal, yüksək zülallı geynerdir ki, o, amin turşuları kompleksi, omeqa piyləri və kreatinlə gücləndirilmişdir. Hər bir Mass Tech Performance geyneri porsunda 1170 kalori, 168 qram keyfiyyətli, karbohidratların tədricən və bərabərölçülü mənimsənilməsinə kömək edən, daima enerji almaq üçün olan yulaf kəpəyi, quinoa, qarabaşaq yarması və darı kimi ləng karbohidratlar vardır, bunda əlavə porsun tərkibinə 63 qram konsentrat, hidrolizat, zərdab zülalı izolyatı, kalsium kazeinatı və yumurta albumindən ibarət yüksək keyfiyyətli zülal qarışığı daxildir ki, bu da müxtəlif sürətli mənimsəməni və əzələlərin amin turşuları ilə tədricən qidalandırılması üçün amin turşularının sərbəstliyini göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki. əsas inqredientlərdən əlavə geyner həmçinin 13 qram amin turşusu tərkibinə də malikdir (5 qram leysin, 3 qr. alanin, 3 qr. qlisin və 2 qr. taurin). Bu əzələ liflərinin daha sürətli artımı və bərpasına dəstək verir. 10 qr kreatin güc göstəriciləri və quru əzələ kütləsi dəstinə fəal təsir göstərir, eləcə də 5 qram faydalı piylər vardır ki, onlar da amin turşularının keyfiyyətli həzmi üçün zəruridir və sağlamlıq üçün faydalı xüsusiyyətlər sopektrinə malikdirlər.

Təsviri

muscletech phase8

 Phase8 – Muscle Tech şirkətindən olan çoxkomponentli proteindir ki, 6 növdən olan zülalların və həzmetmə enzimlərinin yüksək keyfiyyətli qarışığını əks etdirir. Hər bir Phase8 proteini porsunda 150 kalori, 7 qram karbohidrat və 26 qram izolyat, hidrolizat zərdab zülalı, yumurta akbumini, misellyar kazeini, kalsium kazeini konsentratının yüksək keyfiyyətli zülal qarışı vardır ki, bu müxtəlif sürətli mənimsəmə və əzələlərin amin turşuları ilə zənginləşdirilməsindən xəbər verir, bununla da daima əzələlərin qidalanmasını dəstəkləyir ki, bu da öz növbəsində əzələ kütləsinin effektiv və keyfiyyətli artımı və bərpasına dəstək olur. Qeyd etmək lazımdır ki, Feys8 tərkibinə həzmetmə enzimləri əlavə edilmişdir ki, onlar zülalın daha keyfiyyətli, sürətli həzm edilməsinə və mənimsənilməsinə kömək edir ki, bunun sayəsində biz zülalın maksimal dəyərli növünü əldə edirik.

Təsviri

nanox aminomax

Gaspari Nitrition istehsalı olan Aminomax 8000 19 amin turşusundan ibarət olan bir kompleksdir. Aminomaks 8000-nin istehsalı zamanı digər amin turşuları kompleksindən fərqli olaraq hidrolizə edilmiş proteindən istifadə olunmuşdur ki, o da özünün amin turşularının dipeptid əlaqələrinin yüksək tərkib faizi ilə xarakterizə edilir. Yeni qablaşdırmada tərkib də dəyişdirilib, indi bu zülal (hidrolizat+konsentrat+misellyar kazein) + kreatin+sərbəst amin turşuları kompleksidir.

AminoMax 8000 – 91% zərdab zülalının hidrolizə edilmiş laktalbumindən ibarət olan unikal amin turşuları, eləcə də L-leysin və L-taurin kimi idmançılara, xüsusən də bodibilderlərə böyük təsir göstərən di (iki) və üçpeptid amin turşuları kompleksidir. İnnovasiyalı Aminomaks 8000 formulu məşq edənlərə və bu əlavə qəbul edən atletlərə zəruri, əzələlərin bərpası və artımı üçün mühüm olan qida vasitələrini maksimal dərəcədə əlçatan bioloji forma və dozada əldə etməyə imkan verir ki, bu da qida maddələrinin yaxşı həzm edilməsi və çevrilməsindən xəbər verir. Tərkibində konsentatlar, zülal izolyatları olan bir çox digər məhsullardan fərqli olaraq Aminomaks 8000 zülal hidrolizatı ilə zəngindir, bu da həzmetməni və qida vasitələrinin əzələlərə çatdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir.

Təsviri

nanox androx

Androx-Q12 ( Androks-Q12 ) – Magnum (Maqnum) şirkətindən sizin testosteronun artırılması üçün olan kompleks məhsuldur. Məhsul dehidrotestoteronu və ekstrogenləri bloklayır ki, bu da testosteronun fəaliyyətini yüksəldir. Tərkibində beta-ekdisteron mənbəələri (təbii anabolik əlavə) vardır. Məhsulu bu qədər güclü edən komponentlər: Testofen, ovsa Ekstraktı, ispanaq ekstraktı, AMA Kompleksi, B6 və B2 vitaminləri, palmetto Ekstraktı, Gicitkən, Sibir jenşeni, qara bibər ekstaktı.

Təsviri

nanox bcaa411

BCAA əvəzedilməz amin turşularıdır, yəni onlar müstəqil olaraq qida və ya qida əlavələrində olmamaqla bizim orqanizmimiz tərəfindən əldə edilə bilməzlər. BCAA sözü ingilis dilindən tərcümədə şaxələnmiş həlqələrlə olan amin turşuları (branched chain amino acids) kimi tərcümə edilir ki, adı da özü özünə hər şeyi deyir, onların quruluşu elə bir şəkildədir ki, əsas zəncir boyunca ondan şaxələnən yan həlqələr yerləşmişdir.

Amin turşuları bütün zülal molekullarının əsasıdır, zülal isə öz növbəsində birləşmə toxumaları, əzələlər, sümüklər və bizim orqanizmimizin digər hüceyrələri üçün təməl və karkasdır. BCAA-nın əsas təyinatı əzələ liflərində yeni zülal strukturlarının yaradılmasıdır. Bəzi məlumatlara görə həmin yerlərdə onların payı 35% qədər təşkil edir. Məhz buna görə BCAA yüksək intensivlikli məşqlərdən sonra qəbul edilməlidir, həmin məşqlər göstərilən əvəzedilməz amin turşuları ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb olur, bu da gələcəkdə əzələ kütləsinin dağılması və azalması prosesləri ilə nəticələnir.

BCAA həmçinin insan orqanizmində əlavə enerji mənbəyidir. Enerjinin baza vahidi ATF molekukllarıdır, sən demə, onlar təkcə qlükozanın (ən sadə karbohidratın) oksidləşdirilməsi zamanı deyil, həm də leysindən də (BCAA tərkibinə daxil olan amin turşusundan) əldə edilir. Və bu proseslərmüstqildirlər, müxtəlif kimyəvi reaksiyalarda baş verirlər ki, bu da onların arasında “rəqabəti” istisna edir və bizim əzələləri iki müxtəlif mənbədən “yanacaqla” təmin etmək imkanı yaradır. Nəzərə alsaq ki. leysindən daha çox ATF molekulu əldə edilir, nəinki qlükozadan, əgər maddələrin eyni ilkin həcmi də nəzərdən keçirilsə, onda bizim əzələlərin energetikası qismində BCAA rolu qlükozanın rolundan daha ağır çəkili olur. Bədii dillə desək, bunu avtomobilin eyni zamanda müxtəlif qalınlıqlı iki tapanca vasitəsilə yanacaqla doldurulması ilə müqayisə etmək olar, burada avtomobil əzələ hüceyrələridir ki, onlar daima fəaliyyət göstərmək üçün ünürji substraktı tələb edirlər, yanacaqdoldurma tapançaları isə müvafiq olaraq qlükoza və leysindirlər. Qlükozanı minik avtomobillərinin yanacaqla doldurulması üçün olan adi ölçülü tapança lüləsinə uyğunlaşdırmaq olar, leysin isə iri yük nəqliyyatı, traktorlar və digər xüsusi texnikanın sürətlə yanacaqla doldurulması üçün uyğunlaşdırılmış tapançasanın genişləndirilmiş variantıdır.

Təsviri

nanox bcaa1000

Nanox Nutriseuticals şirkətindən BCAA 1000 məhsulu əzələ zülalının üçdə birini təşkil edir. İntensiv məşğələlər zamanı şaxələnmiş zəncirə malik amin turşuları (BCAA) böyük sürətlə əzələ toxumasından sərf edilirlər ki, bu da əzələnin dağılması mümkünlüyünü artırır. BCAA1000 məhsulu xüsusi olaraq əzələ toxumasının bərpa xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi və yüksəldilməsi prosesinin təkminləşdirilməsi üçün yaradılmışdır. Bundan əlavə, Nanox Nutriseuticals şirkətindən BCAA 1000 məhsulunun tərkibinə müstəsna olaraq ən yüksək keyfiyyətli sərbəst amin turşuları daxil edilmişdir ki, onlar da Ajinomoto şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Amin turşularının sərbəst forması təkli amin turşularının daha asan həzm edilən formasıdır. Özünün gözəl keyfiyyətlərinə görə BCAA 1000 məhsulu idman qidası bazarında əzələ artımı üçün olan ən yaxşı amin turşusu əlavələrindən biridir.

Təsviri

nanox bcaa1211

Testosteronla birlikdə leysin – anabolik proseslərin stimullaşdırılması və nəzarəti üçün ən mühüm elementlərdən biridir. Qanda əvəzedilməz amin turşuları, lakin başlıca laraq leysitinin yüksək konsentrasiyası zülal sintezini stimullaşdırmaqla artım hormonlarının sərbəst qalmasını fəallaşdırır. Məhz buna görə Nanox şirkəti mütəxəssisləri tərkibində leysinin maksimal konsentrasiyasının 12:1:1 nisbətində olmaqla yeni tozşəkilli BCAA formulunu yaratmışdırlar. Bu formul xüsusi olaraq həmin idmançılar üçün nəzərdə tutulmuşçdur ki, onlar zülal sintezinin maksimal stimullaşdırılmasını əldə etmək istəyirlər. Bu anabolitik proseslərin uzunmüddətli və intensiv stimulyasiya edilməsi nəticəsində bədən kütləsinin artması və əlavə əzələ artımına gətirib çıxarır.

Təsviri

nanox creatine-pure

CREATINE PURE idman qidası bazarında ən məşhur əlavələrdən biridir. O, cəmi 2 həftə ərzində əzələ kütləsini əhəmiyyətli dərəcədə böyütmək qabiliyyətinə malikdir. Kreatin də həmçinin iş qabiliyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir, güclü enerji əlavəsidir və məşqdən sonra bərpanı sürətləndirir. Kreatin bizim bədənimizdə əzələ və digər toxumaların təbii tərkibidir ki. enerjinin təqdim edilməsi və ötürülməsində həyati əhəmiyyətli rol oynayır. Mikronarınlaşdırılmış kreatin Creatine kateqoriyasına daxil olan bütün əlavələr üçün yeni standartlar müəyyən edir, belə ki, bu zaman istehsal edilən kreatin mikrohissələri toz şəklində olan adi kreatində olduğundan 20 dəfə azdır. Buna baxmayaraq narınlaşdırma prosesi məhsulun qiymətini bir qədər bahalaşdırır, lakin buna dəyər!

Təsviri

nanox xtreme-blast

Klassik sitrullin malat – AAKG – beta-alanin kombinasiyasından əlavə birinci dərəcəli azot oksidi mənbəyidir, Xtreme Blast inqilabi “TEAKRİN” məhsuluna malikdir. Teakrin azsaylı birləşmələrdən biridir ki. adenozinin tənzimlənməsində iştirak edir və beləliklə də əzələ liflərində enerjini səfərbər edir və Sizin idman nəticələrinizi yaxşılaşdırır. Onun təsir mexanizmi kofeinlə bənzərdir, lakin olduqca mühümdür ki, o, qan təzyiqini yüksəltmir!

Teakrin eləcə də stres səbəbindən qaraciyərin zədələnməsini azalda və ağrı və ödməni azalda bilər. Özünün mərkəzi sinir sisteminə təsiri sayəsində teakrin əhəmiyyətli dərəcədə zehni fəaliyyət qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Bir çox kofein tərkibli məşqərəfəsi qəbul edilən vasitələr qısa müddət ərzində təsir göstərirlər. Teakrin isə kofeinlə müqayisədə daha uzun müddətli təsirə malikdir, eyni zamanda adətetmə və orqanizmin rezistenliyinin inkişafını yaratmır. Bunun sayəsində onun səmərəliyi hətta uzun müddət ərzində qəbul edilməsi halında belə aşağı düşmür. Xtreme-Blast eləcə də kreatin tərkibinə malik deyil və buna görə də Sizin adi kreatin kursunuzla birlikdə istifadə edilə bilər.

Təsviri

nanox l-carnitine4000

L-karnitin piy turşularının sitoplazmadan mitoxondrinə nəql edilməsinə cavabdehdir ki, burada onlar piylərin parçalanması sayəsində enerjinin yaranması ilə əridilir. Eyni zamanda L-karnitin həmçinin əhəmiyyətli antioksidant təsir də göstərir, endotel səviyyəsində lipidlərin və oksidləşdirici stresin turşumasına qarşı müdafiə effektini təmin edir. Bu effekt ən fəal L-karnitinlərdən biri - asetil – L-karnitin sayəsində güclənir. Özünün xüsusiyyətlərinə görə L-karnitin kliniki sınaqlarda özünün səmərəliyini sübut etmiş, göstərmişdir ki, per oral qəbul zamanı o piy kütləsini əridir, əzələ kütləsini artırır və yorğunluğu azaldır. Bütün bu effektlər çəkinin itirilməsinə dəstək verir. Bundan başqa L-Carnitine shot çəkini azaldan xolin və inozitol komponentlərinə malikdir. Xolin də L-karnitinin fəallığını dəstələməklə lipidlərin metabolizmində mühüm rol oynayır. İnozitol onun qayğısına qalır ki. piy turşuları qan dövranında qalsınlar və epitelial divara yapışmaqla ateroskleroza yol açmasınlar. O, həmçinin orqanizmdə piylər və xolesterinin keçidini də tənzimləir. Kompleks şəklində xolin və inozitol orqanizmdə xolesterin səviyyəsini aşağı sala bilər. beləliklə, L-karnitin, xolin və inozitol uyğunluğu piylərin metabolizmi və onların enerjiyə çevrilməsini effektiv şəkildə tənzimləməyə imkan verir.

Təsviri

nanox proflex

Nanox Proflex əlavəsi oynaqları və birləşmələri zədələrdən qorumağa, oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa qadirdir. Oynaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. İnnovasiyalı tərkib – idman qidası bazarında yenilikdir. MSM (metilsulfonilmetan) kombinasiyası və alfa2 hidrolizatı kollageni. İnnovasiyalı Joint formulu skelet oynaqlarının normal fəaliyyətini təmin edir, qığırdaqların keyfiyyət və elastikliyini yaxşılaşdırır, oynaq və birləşmələrin zədələnməsinin qarşısını alır, eləcə də keçmiş zədələrin verdiyi ağrı hisslərini batırır, ağrıkəsici və iltihabəleyhinə təsirə malik olur.

Təsviri

nanox protilox

Protilox – bu yüksək dərəcəli bioloji əlçatanlığı olan protein zərdabı konsentratı tərkibli yüksək zülallı məhsuldur. O, əzələ kütləsinin sürətli artımını stimullaşdırır və məşqlərdən sonra tezliklə bərpasına kömək edir. Protilox unikal amin turşusu matrisasına malikdir ki, o. Maksimal mümkün olan uzun müddət ərzində orqanizmdə müsbər azot balansını qoruyub saxlamağa imkan verir. Həmin məhsulun yüksək qida dəyərliliyi hazırlanmasının bütün texnoloji prosesi boyunca dəyişməz olaraq qalır.

Təsviri

nanox recuplex

Hər şeydən əvvəl Recuplex özlüyündə 250 mOsmol/l smolarlıqlı izotonik içkini əks etdirir ki, bu da sakitlik vəziyyətində sağlam bədənin smolyar bədə mayesinə müvafiqdir. İçkinin həmin izotonik xarakteri suyun düzgün və sürətli udulmasının ən yaxşı zəmanətidir. 3-dən 6% qədər maye itirən idmançı dözümlülük və gücün 30% qədərini itirir və məşqlərdən sonra ideal rehidrasiya olmadan uzun müddət narahatlıq hiss edəcəkdir. Recuplex içkinin hər bir litrində 54 qr. karbohidrat tərkibinə malikdir. İdealda bərpaedici içki 40-80 qr müxtəlif həzmetmə sürətli karbohidrata malik olmalıdır. Recuplex tərkibində dekstroz, fruktoz, saxaroz, maltodekstrin, qarğıdalı nişastası və iki müasir ləng karbohidrata: Palatinose və Trehalose malikdir. Bu qlikogen və enerjinin tam bərpası üçün kifayətlidir. İsveç tədqiqatçıları göstəriblər ki. 5-dən artıq karbohidratın qarışığından istifadə edilməsi yalnız dekstroza və ya maltodekstrin istifadə edilməsi zamanı 20% ilə müqayisədə 60% qlikogen ehtiyatının yerinin doldurulmasına gətirib çıxarır. Recuplex tərkibində PeptoPro, əsas zülal mənbəyi qismində ultra-hidrolizə edilmiş kazeiin, eləcə də zərdab proteini izolyatı və amin turşuları səviyyəsinin maksimal bərpası üçün L-qlyutamin tərkibinə malikdir! Və nəhayət, elektrolitlərin optimallaşdırılmış qarışığı qida həzmini və karbohidrat və suyun mənimsənilməsini stimullaşdırır. Elektrolitlər ikili təsirə malikdir: intensiv səylərdən sonra onlar qan və bədən mayeləri tərkibini bərpa edir, lakin onların həddən artıq yüksək konsentrasiyası əksinə olaraq həzmetmə prosesini ləngidə bilər. Natrium – yaxşı bərpaedici içkidə zəruri olan başlıca elektrolitlərdən biridir. Qlükozanın hər bir molekulunun mənimsənilməsi üçün bir natrium molekulu lazımdır. Natrium və qlükoza birlikdə su udulmasını stimullaşdırılar. Recuplex az natrium xlorid tərkibinə malikdir ki, bu xlorsuz yüksək natrium tərkibini təmin etməyə imkan verir. Bütün bunlar Recuplex məhsulunu intensiv məşqlər və yarışlardan sonra bərpa üçün ideal vasitə edir.

Təsviri

nanox varcil

Aşağı hərarətli mikrofiltrasiya yolu ilə yüksək keyfiyyətli süd zərdabı zülalından hazırlanmışdır. Nümunəvi funksional və qidalandırma xüsusiyyətlərinə malikdir, eyni zamanda təbii zülalın bütün xüsusiyyətlərini də qoruyub saxlayır.

Təsviri

nutrex creatine-drive

Kreatin - əzələ kütləsinin böyüməsinə müsbət təsir göstərən maddədir. O güc və atletlərin dözümlüyünün artmasına dəstək verir. Lakin onun tətbiq edilməsi balanslaşdırılmış porsları, eləcə də zəruri formanın olmasını tələb edir – məhz su ilə düzgün birləşmə nəzərdə tutulur. Bizim orqanizmimizdə enerji mübadiləsi aspektindn daha əlverişli kreatin forması kimi kreatin monohidrat çıxış edir. Göstərdiyimiz məhsulda onun konsentrasiyası zəruri olan qədərdir. Unikal, patentləşdirilmiş hazırlanma texnologiyası preparatın istifadə edilməsinin ilk günündən möhtəşəm nəticələrə zəmanət verir. Nəticədə siz həddən artıq yüklənmə mərhələsini unuda bilərsiniz. Böyük olmayan dozalar adətən toparlanma dövrü olmadan kamsimal dərəcədə effekt əldə etməyə imkan verəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən perparatın səmərəliyi çoxsaylı tədqiqatlarla təsdiq edilmişdir. Atletlərdə dözümlülük və güc çoxalırdı. Bunun sayəsində məhsulda maddənin konsentrasiyası və dozası elmi yanaşma ilə əsaslandırılır, eləcə də nəticələr təcrübə yolu ilə əldə edilirdi.Onun əsas üstünlükləri: - optimal forma və konsentrasiyada kreatinin 100% tərkibi; - rahat dozalaşdırma üsulu və buraxılış forması; - həddən artıq yüklənmə mərhələsinin olmaması və preparatın minimal dozası; - praktiki olaraq istənilən içki ilə möhtəşəm dad uyğunluğu.

Təsviri

nutrex glutamine-drive

Nutrex şirkətindən olan quru Glutamine Drive Black qarışığı - əzələlər üçün hazır formada olan tikinti materialıdır ki, onun sonradan qana daxil olması üçün parçalanmanın ilkin mərhələsinə ehtiyacı yoxdur. Preparatın ibarət olduğu əvəzedlməz L-qlyutamin amin turşusu anidən hüceyrələrə nəql edilir, ona görə ki, o, zülal nutrientlərinin amin turşusu zəncirinə parçalanmasının yekun mərhələsi ilə 100% eyni olan hazır molekul strukturuna malikdir. Əlavə çürümə məhsulları saxlamır və yanakı təsirlər malik deyil.

L-Qlyutamin əzələdə zülal sintezini stimullaşdırır ki, bu xüsusi ilə də yaşla əlaqədar olaraq əzələ toxumaları öz elastikliyini itirəndə daha çox zəruri olur. Bundan əlavə, yaşla əlaqədar orqanizm qidanı daha az səmərəli həzm edir və qida etibarlı L-Qlyutamin mənbəyi olmaqdan çıxır. Məhz buna görə yaşlı insanlara L-Qlyutamin tərkibli bioloji fəal əlavələr qəbul etmək xüsusi ilə vacibdir.

Özünün əzələ toxumasını dəstəkləmək və vərpa etmək xüsusiyyətlərinə görə L-Qlyutamin idmançılar üçün əzələ gücləndirməyə faydalıdır. Fiziki yükləmələrin artması ilə L-Qlyutamin tələbatı da yüksəlir. Orqanizm xəstəlikdən sonra müalicə və bərpa üçün yüksək L-Qlyutamin miqdarına ehtiyac duyur.

Təsviri

nutrex hemo-rage

Nutrex Hemo Rage Black Ultra Concentrate zəiflər üçün deyil. Bu məşqərəfəsi qəbul edilən enerji əlavəsidir ki, buraya 7 xüsusilə xalis və super konsentrasiyalı tərkiblər daxildir ki, onlar Sizi imkanlarınız hüdudundan kənarda məşq etməyə məcbur edəcəkdir! Siz hərfi mənada görəcək və hiss edəcəksiniz ki, o, qəbul edilməsindən cəmi bir neçə dəqiqə sonra təsir göstəməyə başlayır! Nutrex Hemo Rage Black Ultra Concentrate hamısı birində olandır – enerji partlayışına səbəb olur, qan həcmini genişləndirir, gücü artırır, pampinq effektini hiperaktivləşdirir, piy əridilməsini stimullaşdırır. Nutrex Hemo Rage Black Ultra Concentrate tez və sərt təsir göstərir. Cəmi bir pors və Siz qaynayan enerjini hiss edirsiniz, dəri altında nasoslar qanı əzələyə vurmağa başlayır, diqqət konsentrasiyası isə özünün həddinə çatır. Kimin üçünsə Hemo Rage Black Ultra Concentrate həddən artıq güclü ola bilər - BUNA GÖRƏ DƏ BİR ÖLÇÜ QAŞIĞINDAN ARTIQ İSTİFADƏ ETMƏYİN!

Təsviri

nutrex lipo6-black

Lipo 6 Black Nutrex – bu planetin nə vaxtsa görmüş olduğu ən “sərt” piy əridicidir. Lipo 6 Black onun formuluna qoyulan qatil instinkti ilə piylərə “hücum edir” və bir göz qırpımında onları tutduğu yerdə məhv edir. Son illər ərzində piyin yandırılması üçün bir çox məhsullar olmuşdur ki, meydana çıxmış və izsiz-tozsuz itmişdirlər, eyni zamanda hamısı bir səslə bəyan edirdi ki. onlar ən ekstremal olandırlar. İndi “ekstremal” adlandırılan formullu kateqoriya birdəfəlik sona çatmışdır. Nutrex piy əridicilərini tamamilə yeni səviyyəyə qaldırır! Ekstremaldan, maksimal səmərəlik hüdudlardan da çox-çox uzaqlara, bizlərdə bu günə qədər mövcud olmuş istənilən piy əridəlməsi təcrübəsindən uzaqlara aparır. Biz sizə Lipo 6 Black məhsulunu təqdim edirik! Lipo 6 Blach məhsuluna aid olaraq yanılmayın, bu olduqca ciddi və güclü piyəridəndir. Əgər siz cari piyəridənlə platoya qədər gəlib çatmısınızsa və həqiqətən də dəyərli bir yenilik axtarırsınızsa ki, piy əridəlməsi prosesini “canlandırasınız”, Lipo 6 Black əla namizəd ola bilər. Bu yeganə piy ərdicisidir ki, daha qabağa getməyə cəsarət etmişdir, ona görə ki. onun tərkibində piy əridilməsi zamanı inanılmaz dərəcədə effektli olan elə inqredientlər vardır ki. doğrudan da adama qorxu gəlir!

Təsviri

nutrex mass-infusion

MASS INFUSION karbohidratlar 200 qram sirr ilə birlikdə 1120 kalori artıq xidmət başına yüksək keyfiyyətli protein 50 qram, ilə bədən təchiz inkişaf etmiş bir kilo formula edir. Onun qida sıx formula sürətli kilo və daha böyük və daha güclü olmaq istəyən olan idmançılar üçün idealdır. MASS INFUSION üç müxtəlif zülal ilə doludur. Bu amin turşuları və onun təbii BCAAs yüksək səviyyədə baş verən yüksək, bu yanacaq əzələ artım və gücü inkişaf edir.

Mass Infusion həmişə ölçüsü əlavə axtarır hard-gainers və idmançılar üçün yaradılmışdır. Bu pre-proqram, post-proqram və ya gün ərzində bir yemək əvəz kimi istifadə edilə bilər. keyfiyyətli kütləvi qoymaq üçün, sizin mənfəət artırmaq üçün effektiv yüksək keyfiyyət çəki gainer formula olmalıdır.

Təsviri

nutrex muscle-infusion

Yerin altından üstünə nə vaxtsa yaradılmış olan ən güclü, ekstremal xalis əzələ kütləsini artıran protein gəlmişdirş - Muscle Infusion Black! Bu qabaqcıl formuldur, bu 7 multifunksiyalı protein fraksiyasının unikal qarışığıdır ki, onlardan hər biri özünün mənimsənilmə sürəti və yüksək anabolitik amin turşuları dəstinə malikdirlər. Bu güclü protein qarışığı dərhal təsir göstərir və uzun müddət üçün sizi dərhal anabolizm vəziyyətinə gətirir və əzələlərin artırılmasının bütün prosesi boyunca sizi izləyir. Bizim qarışığın qəbul edilməsindən sonra onun çoxfunksiyalı protein fraksiyaları dərhal öz fəaliyyətinə başlayır, onlar bir neçə saat ərzində sizin əzələnizi yüksək anabolik və asan mənimsənən amin turşuları ilə təchiz edir.

Əzələ kütləsinin daha səmərəli artırılması üçün biz Muscle Infusion Black formuluna çoxlu miqdarda BCAA və qlyutamin əlavə etmişik. Formula xüsusi enzimlər əlavə edilmişdir ki, sizin orqanizminizdaha böyük olmaq üçün zəruri olan böyük miqdarda proteini həzm edə bilsin. Hər porsun tərkibində çoxlu sayda vitamin və mineralların geniş spektri vardır ki, proteinin daha sürətlə əzələ zülalına çevrilməsini təmin etsinlər. Böyük əzələ kütləsinin sürətli artımını təmin etmək üçün Muscle Infusion Black tərkibində çox az miqdarda karbohidratlar və piylər vardır. Karbohidratlar və piylər əzələ qurmurlar, buna görə də güclü protein formulunda onlara yer yoxdur. Qoy onlar adi protein əlavələrində qalsınlar, hansılar ki, faydasız və piyartıran inqredientlərlə doludurlar.

Təsviri

nutrex t-up

İdman qidasında “Testosteron Busterləri” adlandırılan və ən yaxşı adına iddia edən bir çox məhsul mövcuddur. Lakin Nutrex T-Up Black yaratmaqla məlum busterlər üçün meyar dərəcəsini daha da yüksəyə qaldırır. Testosteronun yüksəldilməsi sahəsində inqilab D-asparangin turşusu oldu ki, o, sağlam kişilərdə testosteron səviyyəsini orta hesabla 12 gün ərzində 42% artırmağa nail olmuşdur. T-Up Black özünün əsas inqredienti kimi D-asparagin turşusunu seçmişdir və o, D-asparagin turşusunu əsasında olan ən güclü və səmərəli testosteron busterlərindən biridir.

Istər zalda, istərsə də ondan kənarda dəhşətli libido ilə əzələlərin sıxlığı və ölçülərinin artmasına hazır olun. T-Up Black güclü, D-asparain turşusunu əsaslı elmi cəhətdən əsaslandırılmış testosteron busterinə malikdir. Bundan əlavə T-Up Black mühüm B6 vitaminləri koamillərinə, fol turşusu və B12 vitaminləri tərkibinə malikdir. Onların birgə istifadə edilməsi orqanizmin D-asparagin turşusunu həzm etmə qabiliyyətini yüksəldir.

Buna baxmayaraq Nutrex bu nailiyyətlərlə məhdudlaşmır, əksər busterlər oxşar “Asparaginat+Vitaminlər” formuluna malikdir. Buna görə də T-Up Black məhsuluna daha bir fövqəladə testosteron stimullaşdırıcı komponent massularia Acuminata əlavə edilmişdir. . Экстракт растения Massularia Acuminata bitkisi ekstraktı endogen testosteronun sekresiyası xasiyyətnaməsinin yüksəldilməsində heyrətamiz nəticələr göstərmişdir. Məhz bu kombinasiya onu ideal “Testosteron Busteri”nə çevirir.

Təsviri

gaspari aminolast

Aminolast ( Amin layı) – Gaspari Nutrition istehsalı olan BCAA, taurin, ornitin və elektrolitlərdən ibarət intraməşq kompleksidir. Sizin məşqlərin və bəpanızın keyfiyyətini yüksəltməyə qadir olan yalnız işçi amin turşuları. Gaspari Aminolast şirkətinin məhsulu ilə intensiv və keyfiyyətli məşqlər sayəsində öz əzələlərinizin gücünə, onların dözümlülüyünə və gözəlliyinə əmin olun. Aminolast – istər əvəzlənən, istərsə də əvəzlənməyən amin turşuları tərkibinə malik olan nadir bir kompleksdir. Göstərilən məhsul güc göstəriciləri, dözümlülük, intensivlik rtımı vsitəsi ilə sizin məşqlərin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltməyə qadirdir, eləcə də katabolizm prosesini ləngitmək və əzələlərdə ağrıları azaltmaqla bərpaedici təsir də göstərir. Bundan əlavə, Aminolast gözəl dada və həll olmaya malikdir ki, bu onu bazarda həqiqətən də dadlı, səmərəli və faydalı məhsula çevirir.

Məhz AminoLast ilə siz əzələ artımı və quruluşunda yeni zirvələr fəth edəcəksiniz, axı məhsulun tərkibin də yalnız ən yaxşı inqredientlər və komponentlərdən istifadə olunur, eyni zamanda burada heç bir rəngləndirici və ya əvəzedicilər mövcud deyil. AminoPlastın hər bir porsunda ram 5 qram BCAAA və 9 qramdan çox zəruri amin turşuları vardır. Qeyd etmək olar ki, əlavənin tərkibinə qlisin, alaninin kimi yalnız sizin pul kqabnın dəlik açan və heç bir fayda gətirməyən faydasız, ucuz amin turşuları əlavə edilməmişdir.

Təsviri

gaspari aminomaxx-8000

Amin turşuları çatışmamazlığı fəal şəkildə məşğul olan hər bir idmançıya məlumdur. Əlbəttə ki, o bunları istisnasız olaraq yalnız adi qida məhsullarından əldə etməyə çalışırsa. Onların tərkibində olan züləl “kərpicləri” yüksək hərarətdə emal olunmanı olduqca pis keçirirlər ki, qidanın hazırlanması prosesində yüksək hərarətin olması qaçılmaz haldır. Bundan başqa, onlar həzmetmə traktının aqressiv mədə-bağırsaq mühitini də pis keçirirlər. Buna görədir ki, məhsullarda olan amin turşuluarının əhəmiyyətli bir hissəsi sizin orqanizminiz tərəfindən həzm olunmur. Bu problemi radikal şəkildə həll etmək mümkündür. Cəmi 4 ədəd Aminomax 8000 həbini qəbul edin. Gaspari Nutrition şirkətinin unikal amin turşusu kompleksinin bir porsu məhz bu say həbdən ibarətdir. Biz onu təsadüfən unikal adlandırmadıq. Oxşar məhsullardan fərqli olaraq Aminomax 8000 amin turşuları qismində istifadə edilən yalnız ən sürətli zülallardan – zərdab proteininin izolyat və hidrlizatı əsasında düzəldilmişdir. Beləliklə sərbəst amin turşuları, demək olar ki, bir anda əzələ hüceyrəlrinə düşür, mədədə ilişib qalmırlar. Daha ləng zülallardan istifadə edilməsi halında amin turşuları mədə-bağırsaq traktında ilişib qalırlar ki. burada aqressiv mühit onları çürüdür. Lakin gaspari Nutrion şirkətində öz məhsullarının səmərəliyi üçün qənaət etməmək qərarına gəliblər. Onun istehsalı zamanı müstəsna olaraq ən yaxşı xammaldan istifadə olunur. Nəticələr preparatı tətbiq edən idmançıların verdikləri cavablarla təsdiqini tapır.

Təsviri

gaspari bcaa-6000

Gaspari Nitrition-dan BCAA6000 öz formulunda gücləndirilmiş leysin tərkibindən, məhz 4:1:1 nisbətində olan xalis farmasevtika keyfiyyətli şəxalənmiş zəncirli amin turşularından istifadə edir. Qəbul edilən hər bir porsla bizim formul sizi kliniki cəhətdən hesablanmış olan zəruri miqdarda amin turşuları ilə təchiz edir. Şaxələnmiş həlqəli amin turşuları (BCAA) öz adını unikal molekul quruluşu sayəsində qazanmışdır ki, o, digər amin turşularının quruluşundan fərqlənir. Bütün BCAA əvəzedilməz amin turşularıdır, belə ki, orqanizm onları digər maddələrdən sintez edə bilmir və onlar orqanizmə kənardan, qida vasitəsi ilə daxil edilməlidir. Bodibilderlər və digər məlumatlı atletlər artıq çoxdandır bilirlər ki, BCAA orqanizmin protein sintezinə köməyə görə məsuldurlar ki, bu daha sürətli bərpaya, quru əzələ kütləsinin artımına, fgəaliyyət qabiliyyəti və gücün yüksəlməsinə gətirib çıxarır. BCAA 6000 formuluna B6 vitamini və B12 vitaminin bioloji fəal formalarının əlavə edilməsi də enerji səviyyəsi və dözümlüyün artırılmasına, eyni zamanda bərpaya dəstək verir

Təsviri

gaspari glutamine

Uzun illər ərzində atletlər, kulturistlər və sadəcə fitnes həvəskarları elə bir məhsul axtarırdılar ki, bu onlara ağır yükləmələr və yarışlardan sonra sürətlə bərpa olmağa imkan versin, onların əzələlərində hidratasiyanın optimal səviyyəsini dəstəkləsin ki, bu da onların maksimal artımını və əzələ kütləsinin artımı prosesində bir sıra digər üstünlükləri təmin edərdi.

Son illərdə əksər atletlər L-Qlyutaminin faydalı keyfiyyətlərini etiraf ediblər. Bu sahədə son tədqiqatların nəticələri belə iddia etməyə imkan verir ki, qlyutamin əvvəl ehtimal edildiyindən daha çox faydaya malikdir. L-Qlyutamin orqanizmdə daha çox yayılmış amin turşusudur ki. o, əzələ toxumasında olan amin turşularının 60% təşkil edir. L- Qlyutamin orqanizmin immun sisteminin normal fəaliyyət göstərməsi, daxili orqanlar arasında azotun yayılması kimi bir çox funksiyalarında mühüm rol oynayır, o, DNK sələfidir və zülalların sintezi və parçalanmasının tənzimlənməsinə kömək edir.

İntensiv fiziki yükləmələrdən sonra Sizin orqanizminiz tez bir zamanda bərpa üçün qlyutamin ehtiyatının yerinin doldurulmasını tələb edir. L-Qlyutamin əzələ hüceyrələrinin hidratasiyası səviyyəsini yüksəldir və zülalların sintezinə kömək edir. Bu və bir sıra digər L-Qlyutamin keyfiyyətləri atletlərə və kulturistlərə orqanizmin bərpasını sürətləndirməyə və onun funksional qabiliyyətini bir nəçə dəfə artıqmağa kömək edir.

Təsviri

gaspari hyper-amino

Təsviri

gaspari myofusion

MyoFusion Probiotic idman əlavəsi izolyat, konsentrat və zərdab proteini hidrolizatı, çəhrayı düyü proteini konsentratı, yumurta albumini və kazein izolyatı kimi müxtəlif proteinlər növünün kompleksidir, proteindən əlavə hər porsun tərkibinə 9 qram əvəzedilməyən amin turşuları daxildir.

Idman qidası bazarında tərkibində probiotik olan əlavələr olduqca azdır, lakin MyoFusion Probiotic proteinində probiotik vardır ki, o, patentləşdirilmiş və özünün səmərəliyini və təhlükəsizliyini bir sıra kliniki tədqiqatlarla sübut etmişdir, Ganaden BC30 (Bacillus coagulans GBI-30, 6086). Bu probiotik həm də onunla xarakterizə edilir ki. mədənin turş mühitində sabitdir, uzun müddət ərzində öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaya bilir, eyni zamanda soyuducuda saxlanmasına da ehtiyac yoxdur, və ən başlıcası o, immun sistemin işinə və mədə-bağırsaq traktının fəaliyyət göstərməsinə kömək edir.

Gaspari Nutrition idman qidası şirkəti idman qidasının digər istehsalçılarından onunla fərqlənir ki, həmişə öz əlavələrinin dadını yaxşılaşdırmağa səy göstərir, bu zaman heç bir boyalar və süni aromatizatorlarldan istifadə etmir və öz məhsullarını SQF2000 standartının 3-c dərəcəli sertifikatlaşdırmasına müvafiq olaraq istehsal edir.

Təsviri

gaspari real-mass

Real Mass Probiotic Series qeyneri – böyük miqdarda qida kalorisi olan karbohidrat-zülal konsentratıdır. Bundan əlavə o, qoruyucu patentə, Sizin immunitetinizi qoruyan və həzmetməni yaxşılaşdıran probiotiklər kompleksinə malikdir. Nəticədə Siz əldə edirsiniz: bir porsda 1200 kkal, 50 qr. keyfiyyətli zülal və qabaqcıl probiotiklər kompleksi. Çətinki Sizə əzələ artımı üçün Real Mass Probiotic Series məhsulundan başqa nəsə lazım olsun.

Təsviri

gaspari superpump

Super Pump Max – məşhur Super Pump məhsulunun yeni versiyasıdır! Məşqərəfəsi stimulyator, pampinqi, enerji, konsentrasiya və güc göstəricilərinin yüksəldilməsini təmin edir. Əzələ artımını sürətləndirir və orqanizmdə piy faizini aşağı salır. İkiqat müstəqil ekspertizadan keçmişdir. Quru kütlə və gücü əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Sürətli, əhəmiyyətli şişirməni yaradır. Vaskulyasiyanı stimullaşdırır. Partlayış enerjisini hərəkətə gətirir və daxili qüvvəni səfərbər edir. Eyni zamanda piy tərkibini azaldır. Mütəmadi tətbiq edilməsi halında istifadə olunmasının effekti daha parlaq ifadəli olur. Məşqərəfəsi preparatları arasında Super Pump Max – güclü təsirə malik Kraldır. Super Pimp istifadə etmiş idmançılar praktiki olaraq heç bir zaman digər məhsullara geri qayıtmırlar. Axı onun effekti o qədər aydın seziləndir ki. onsuz məşq etmək heç ağla belə gəlmir. Müstəqil kliniki sınaqlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, yalnız bir pors Super Pump Max qəbul edilməsi zamanı əzələ kütləsinin artımı sürəti əlavələrsiz məşqlə müqayisədə üç dəfə daha yüksək olur. Əgər bu da kifayət deyilsə - eyni zamanda orqanizmdə piy faizi aşağı düşür! Əgər buna enerji partlayışı və daxili qüvvələrin səfərbər edilməsini də əlavə etsək? Həmin super antikatabolitik enerji mənbəyindən istifadə etmiş istədiyiniz adamdan soruşun və siz eyni cavabı eşidəcəksiniz – Siz Super Pump max ilə daha gözəl görünəcək və özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz!

Təsviri

ironmaxx amino-craft-liquid

Amino Craft Liquid yüksək səviyyədə amin turşularına ehtiyacı olan idmançılar üçün yaradılmışdır. Əsasən bu bodibildinq, pauerliftinq və digər güc idman növləridir. Məhsul əzələləri amin turşuları ilə təmin edir ki. onlar tezliklə mənimsənilir və əzələ kütləsinin əhəmiyyətli dərəcədə artımını təmin edirlər. İronMaxx göstərilən məhsulnativ olaraq yaratmışdır. Lakin bir ədəd Amino Craft Liquid şüşəsində yarım kiloqram xalis protein tərkibi vardır!

Əlavə kollagen zülalının hidrolizatı əsasında yaradılmışdır. Belə zülal fermentlərlə emala məruz qalır (oxşar proses qidanın mədəyə düşməsi halında baş verir) Buna görə də belə növdən olan zülalın həzm edilməsinə 20-30 dəqiqə vaxt gedir. Həm də maye formada olan Amino Craft Liquid daha yaxşı sovrulmanı təmin edir. Bu amillər əzələlərin qidalandırılması və katabolizmin qarşısının alınması üçün olduqca mühümdür ki, bunu da İronMaxx şirkətinin komplekslərindən istifadə edən idmançıların rəyləri sübuta yetirir.

Təsviri

ironmaxx arginine

Arginin demək olar ki, bütün proteinlərdə mövcuddur. O, orqanizmin özü tərəfindən də emal edilə bilər, lakin L-arginindən əlavə şəklində o zaman istifadə etmək məsləhət görülür ki, orqanizm özünü tam olaraq təmin edə bilməsin, misal üçün, bu xəstəlik, zəif qidalanma və xüsusi ilə ağır fiziki yüklənmələr fonunda baş verir.

Arginin bir çox proseslərdə iştirak edir. On əzələlərin fəaliyyəti və əzələ toxumasının artımı üçün zəruridir; o, həmçinin immun sistem və kişi sağlamlığı üçün də vacibdir. Qaraciyərdə arginin sidik cövhərini emal etməyə və amiakı çürütməyə kömək edir. İnsan orqanizmində arginin asanlıqla ornitinə çevrilir və ya əks proses baş verir. Məhz buna görə də arginini hərdən ornitinlə əvəz edir və ya onların birlikdə istifadə edirlər.

Azot oksidləşməsi (NO) L-arginin sayəsində əmələ gəlir. NO qan damarlarının genişlənməsi və qan dövranının tənzimlənməsi üçün lazımdır. Azot oksidinin isatehsalını stimullaşdırmaqla arginin qanda şəkər və piylərin miqdarını tənzimləməyə kömək edir. Tədqiqatlar göstərir ki, L-arginin eləcə də ürəyin sağlamlığını dəstəkləyi. L-arginin, bundan başqa artır hormonları və insulinin buraxılması üçün də zəruridir.

Təsviri

ironmaxx bcaa+glutamine

Protein və/və ya toxumaların yaradılması üçün bizim bədənimizə BCAA (şaxələnmiş həlqəli amin turşuları) və L-qlyutamin zəruridir. Həmin amin turşuları əvəzedilməzdirlər, insan orqanizmi üçün mütləq zəruri olan üzvü birləşmələrdir. Digər əvəzedilməz amin turşuları ilk növbədə bioloji fəal molekulların yaradılmasına xidmət edirlərsə, misal üçün hormonların, BCAA ilk növbədə orqanlar və əzələlər üçün tikinti materialıdır. Uğurlu kombinasiyadır!

L-valin, L-leysin, L-izoleysin də L-qlyutamin kimi əzələlərin uğurla artırılması, güc və fiziki iş qabiliyyəti üçün həlledici əhəmiyyətə malikdirlər. İntensiv məşğələlərlə kombinasiya şəklində onlar daha çox əzələ və gücə malik olmaq istəyən idmançılar və atletlər üçün əla yüksək keyfiyyətli bir vasitədir. Amin turşularının səmərəliyini yüksəltmək üçün məhsul B6 vitamini ilə optimallaşdırılmışdır. Başqa sözlə desək, Ironmaxx® şirkəti kapsullarda BCAA?s+Glyutamin təqdim edir ki, o, bərk jelatindən olan asan udulan kapsullarda yüksək bioloji dəyərlilikli olmaqla mühüm amin turşularıdır. Amin turşularının əzələ kütləsinin artırılması prosesində həlledici əhəmiyyəti.

Bilavasitə məşqdən sonra orqanizmdə BCAA və L-qlutamininə böyük tələbat yaranır, buna görə də əzələ toxumlarının qorunması və artımını təmin etmək, eləcə də fəaliyyət qabiliyyətini yüksəltmək üçün orqanizmi kifayət qədər həmin amin turşuları ilə təchiz etmək lazımdır.

Sərbəst amin turşuları əhəmiyyətli dərəcədə protein sintezinə təsir göstərə, bunla da məşqdən sonra əzələlərin güclü artımını stimullaşdıra bilər. Dolayısı ilə onlar enerji miqdarı və fəaliyyət qabiliyyətinin yüksəlməsinə kömək edir, ona görə ki, idmanla intensiv məşğul olmadan sonra toxumaların dağilmasına qarşı əks fəaliyyət göstərir. Bu səbəbdən peşəkar səviyyədə bodidildinqlə məşğul olan idmançıların əksəriyyəti məşqlərdən dərhal sonra BCAA?s+Glutamin qəbul edir ki, əzələ artımını daha güclü şəkildə dəstəkləsinlər.

Təsviri

ironmaxx carnitine

L- karnitin orqanizm üçün aşağıdakı üçün zəruridir:
- Piylərin əridilməsi
- İdman dözümlüyünün dəstəklənməsi
- Regenerasiya
- Ürək və immun hüceyrələrin enerji ilə təmin edilməsi
- vaxtından əvvəl yorğunluğun yaranmasının qarşısının alınması İstifadəsi, tətbiq edilmə sahəsi, idman növləri:
- Yarışlara hazırlıq mərhələsində olan atletlər (qurutma, pəhriz, əzələlərin daha çox elastikliyi üçün məşqlər), burada söhbət əzələlərin relyefinin artırılmasından gedir, orqanizmə kifayət miqdarda karinit daxil olmasına diqqət yetirmək lazımdır.
- Pəhrizin saxlanması üçün ən yaxşı şəkildə yararlıdır.
- Dözümlüyüm tələb edildiyi idmançılar L-karnitinin orqanizmə kifayət miqdarda daxil olması sayəsində daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər.

Təsviri

ironmaxx glutamine-ultra-strong

IronMaxx yüksək konsentrasiyalı amin turşuları kapsullarını - Glutamine Ultra Strong məhsulunu təqdim edir.Glutamine Ultra Strong-da maksimal səmərə üçün daha çox fəal inqredientlər vardır. Hər bir kapsulda yüksək bioloji əlçatma ilə olan farmasevtik keyfiyyətli1400 mq xalis L-qlyutamini vardır. Bütün bunlar Glutamine Ultra Strong məhsulunu dünya bazarında belə növdən ən konsentrasiyalı olanlarında biri edir!

S Qlyutamin əzələlər üçün olan amin turşusudur! Qlyutamin amin turşusu sintez və əzələ toxumasının qorunması üçün xidmət edir. İnsan orqanizmində olan bütün sərbəst amin turşularının 50%-dən bir qədər çoxunu qlyutamin təşkil edir. Bu ən çox yayılmış olan amin turşusudur. L-Qlyutaminin ən yüksək konsentrasiyası əzələ hüceyrələrində müşahidə edilir. Məşqlər və yüksək yükləmələr zamanı insan orqanizmi böyük miqdarda L-qlyutamini istehlak edir. Bu amin turşusuna olan tələbat zədə, xəstəlik, yoluxma, aclıq və digər stress vəziyyətlərindən asılı olaraq dəyişə bilər. L-qlyutamini əlavəsini qəbul etməklə siz asanlıqla və sürətlə onun çatışmamazlığını aradan qaldıra bilərsiniz. Kifayət miqdarda L-qlyutamin qəbul edilməsi sizə onun orqanizminizdə yüksək səviyyəsini qorumağa kömək edəcək ki, bu da əzələ toxumunun sürətli artımı və effektiv qorunub sxlanmasına dəstək olacaqdır.

Təsviri

ironmaxx green-amino

Əzələ toxumasının gücləndirilmiş şəkildə artırılması üçün möhtəşəm yanacaqdır! Minimum piylər və karbohidratlar! İronMaxx şirkəti tərəfindən hazırlanan Green Amino kompleksi əzələ artımının gücləndirilməsi üçün bütün zəruri əvəzedilməz və əvəzedilən amin turşularının kapsullarda olan balanslaşdırılmış tərkibinə malikdir!

Hər bir Green Amino kapsulu zülal hidrolizatına malikdir. Bu o deməkdir ki. zülal artıq fermentləmə emalına məruz qalıb və birbaşa qana daxil olur. Istifadə edilməsindən sonra amin turşuları əzələ tikintisi prosesində iştirak etməyə başlayırlar. Bu nisbətən daha gec təsir göstərməyə başlayan toz şəkilli proteinlərlə müqayisədə Green Amino məhsulunun əsas üstünlüyüdür. Toz protein əvvəlcə mədədə həzm edilməlidir – ayrı-aurı tərkib hissələr parçalanmalıdır ki, bundan sonra o həzm edilə bilsin. Amin turşularının orqanizmdə ən böyük çatışmamazlığı məşqlərdən sonra müşahidə edilir. Əzələ artımının başlaması üçün mühümdür ki, bu zaman orqanizmə mümkün olan qısa müddətdə zəruri miqdarda tikinti materialı verilsin. Green Amino özünün sürətli həzmetmə formulu ilə bunun üçün ən yaxşı uyğun gələndir ki, bunu da ondan istifadə edən atletlərin müsbət rəyləri təsdiq edir.

Təsviri

ironmaxx motion-plus

Motion Plus tərkibində oynaqlar və birləşmələrin normal fəaliyyətinin dsətəklənməsi üçün zəruri olan mühüm mikroelementlər vardır. Göstərilən kompleks xondroitin, qlyükozamin, MSM və qialuron turşusuna – orqanizm tərəfindən oynaqların qorunması üçün emal edilən maddələrə malikdir. Eləcə də Motion Plus-a C vitamini, marqanes və sink daxil edilmişdir.

Təsviri

ironmaxx teston-ultra-strong

Güclü əzələ qidalandırma vasitələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti sayəsində maksimal nəticələr! Düzgün dozalaşdırmada həmin zəruri olan qida məddələrinin zəruri kombinasiyasını əldə etmək üçün Teston® hazırlanması zamanı çox zaman və səylər sərf edilmişdir. Nəticədə Sizin maksimal uğurunuza həlledici təsir göstərə biləcək qida vasitələrinin balanslaşdırılmış matrisası əldə olunmuşdur.

Sübut edilmişdir ki, intensiv məşqlər qanda testosteron səviyyəsini yüksəldir! Mütəmadi idman məşqləri qanda testosteron səviyyəsini 25% qədər yüksəldir . 25 il sonra qanda kişi cinsiyyət hormono olan testosteronun tərkibi hər il 1.2% azalır ki, bu da yaşla əlaqədar olaraq orqanizmdə həmin hormonun çatışmamazlığına gətirib çıxara bilər. İdman məşğul olma və ya intensiv məşqlər bu prosesə əhəmiyyətli dərəcədə qarşı çıxa bilər. Teston® inqredientləri idman yükləmələri zamanı fiziki iş qabiliyyətinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Təsviri

ironmaxx tt-ultra-strong

Həblərdə olan TT® - Ultra Strong 100% təmiz sertifikasiya edilmiş tribulus terrestris ekstratı tərkibinə malikdir ki. o, intensiv məşqlərlə kombinasiya şəklində həlledici şəkildə əzələ kütləsi, güc və fiziki iş qabiliyyətinin yüksəldilməsinə dəstək verir.

Hər bir TT® Ultra Strong həbi 1600 mq tribulus terrestris tərkibinə malikdirş. Buna əsasən, eləcə də saponinin 80%-lik tərkibi nəzərə alaraq TT® Ultra Strong kapsulları dünyada ən yüksək konsentrasiyalı tribulus terrestris kapsulları sırasına aid edilir. Hər bir TT® Ultra Strong həbində 15 mq sink vardır!

Mükəmməlliyin yeni adı var: TT ® Ultra Strong! Yeni TT ® Ultra Strong hər bir həbində 15 mq sinklə zənginləşdirilmişdir ki, öz təyintına daha yaxşı müvafiq ola bilsin. Sink orqanizmdə çoxsaylı mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Misal üçün, karbohidrat-piy və maddələrin zülal mübadiləsində həlledici rolu oynayır, hüceyrələrin artımı və DNK strukturunun inkişafında iştirak edir. İstər immun sistemi, eləcə də bir çox hormonlar fəaliyyət göstərmələri üçün sink tələb edirlər. Düzgün olmayan qidalanma nəticəsində, təəssüflər olsun ki, xüsusən də gənc yaşlı insanlar arasında nadir hal deyil ki, orqanizmin artımı ilə əlaqədar olaraq onun yüksək tələbatı yaranır.

TT ® Ultra Strong köməkliyi ilə daha iri bədənli və güclü olun! Mütəmadi idman yükləmələri qanda testosteron səviyyəsini 25% qədər (dpa, 30.05.2000) yüksəldə bilər. 25 il sonra kişi cinsiyyət hormonu olan testosteron tərkibi qanda hər il 1.2% azalır ki, bu da öz növbəsində yaşlaşdıqca orqanizmdə həmin hormonun çatışmamazlığının yaranmasına gətirib çıxara bilər. idmanla məşğul olmaq və ya intensiv məğşqlər əhəmiyyətli dərəcədə bu prosesə qarşı çıxır. Ekstrakt tribulus terrastris idman yükləmələri zamanı fiziki iş qabiliyyətinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynayır və testosteron səviyyəsinin təbii yüksəlməsinə yardım edir.

Təsviri

universal animal-cuts

Animal Cuts – səmərəli şəkildə piy əritmək üçün mükəmməl bir düsturdur! Sizin sadəcə məşq edərək gözəl fiqur əldə etmək və ya yarışlara hazırlaşmağınızdan asılı olmayaraq Sizə Animal Cuts qüvvəsi və gücü lazımdır. Elə düşünməyin ki, Animal Cuts digər analoji məhsullar kimi fəaliyyət göstərir. Bu əlavə hər hansı bir kompromislər olmadan hazırlanmışdır, onun məqsədi – bodibildinqlə ciddi şəkildə məşğul olanlar üçün peşəkar nəticələr verməkdir

Digər piy əridən vasitələrdən fərqli olaraq Animal Cuts sadə bir termocenikdən çox fərqli bir məhsuldur. Bu mükəmməl bir düsturdur. Gələn nəzərdən keçirək, görək bu nədir. Bu formulda efedrin, aspirin derivativləri və s. ola bilərdi, amma yenə də özünüzü aldatmayın – onda bu sadəcə termocenik, yalnızca termocenik olardı. Bu məhsulun əsas inqredientləri öz təsir gücünə görə klassik E/C/A uyğunluğuna (efedrin+kofein+aspirin) yaxındır ki, bunu əksər insanlar səmərəli hesab edirlər (piy əridənlərin 95% bu modelə əsaslanır). Əslində E/C/A uyğunluğu bəzi insanlar üçün pis təsir göstərə bilər. Ola ilər ki, Siz artıq belə preparatlar qəbul edirsiniz. Ola bilər ki Siz gün ərzində çoxlu qəhvə və soda içirsiniz. İnsan orqanizmi belə inqredientlərin uzun müddət ərzində qəbul edilməsi zamanı onlara qarşı olan həssaslığını çox asanlıqla itirir və beləliklə də onların səmərəliyi aşağı düşür.

Bəzi atletlər üçün problem termogenez çərçivəsindən də kənara çıxa bilər. Ola bilər ki, problem toplanmış piydən azad olmağın mümkünsüzlüyündən ibarətdir. Və ya Sizdə passiv qalxanabənzər vəzdir (qalxanabənzər vəzin hormonları birbaşa metabolizm prosesinə nəzarət edirlər). Siz insulin müqavimətinə malik ola bilərsiniz – bu elə bir şərtdir ki, o halda artıq piyi əritmək olduqca çətinləşir. Neyrosmitterlərin pis fəaliyyət göstərməsi də həyatınızı daha da mürəkkəbləşdirə bilər... Ola bilər ki, problem heç də artıq piy deyil, dəri altında izafi mayedir. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, atletə əzələlərin maksimal görkəminə gəlib çatmaq üçün çox sayda maneələri dəf etmək lazım gəlir. Buna görə də əgər Siz hər hansı bir müddət ərzində ənənəvi piy əridənlərdən uğurla istifadə etmisinizsə və birdən hiss edirsinizsə ki, nəticə əldə edə bilmirsiniz, həvəsdən düşmyin. Güman ki, Siz sadəcə düzgün olan piyəridəni seçməmisiniz. Yalnız Animal Cuts Sizə artıq çəkinin itirilməsi və piyəritməni zəmanətli edir. Animal Cuts mükəmməldir; hər zərfdə 28dən çox fəal inqredient vardır. Hər gün siz demək olar ki, 7400 milliqram xalis piyəridən güc alavaqsınız. Əgər Siz sabah qalib gəlmək istəyirsinizsə, onda Animal Cuts Sizə artıq bu gündən lazımdır.

Təsviri

universal animal-flex

Nə sizin oynaqları zədələnmələrdən daha yaxşı müdafiə edəcək – qlyukozamin və ya xondroitin? Hansı əlaə doğrudan da təsir göstərir, hansı isə sadəcə artıq pul xərcləməkdir? Müxtəlif kompleksləri uzun müddət ərzində müqayisə etmək, onların qiymət/keyfiyyət nisbətini hesablamaq olar, lakin bunlar heç bir əhəmiyyətə malik olmayacaq. Oynaqlar üçün ən yaxşı əlavə artlq çoxdan məlumdur – bu Animal Flex от Universal Nutrition məhsuludur. Animal Flex – oynaq və bətərlərin qorunması üçün ən çox əldə edilən əlavədir. Bu əlavəni qəbul etməklə Siz oynaqların dağılması prosesinin qarşısını alır, zədələnmiş toxumaları isə daha sürətlə bərpa edirsiniz. Animal Flex məhsulu gündə bircə dəfə qəbul etmək kifayətdir!

Təsviri

universal animal-juiced-aminos

Animal Juiced Aminos – Sizin güc məşqlərinizin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş güclü amin turşuları kompleksidir! Bir porsda 6 qram çox dadlı olan BCAA! İş qabiliyyətinin yüksəlməsi! Bərpanın sürətlənməsi!! Məşqlərin nəticəsini Juiced Aminos ilə gücləndir!!! Hər Juiced Aminos porsuna daxildir: BCAA/EAA AgmaPure (Agmatine Sulfate) GlycoCarn (GPLC) ArginoCarn (Acetyl-L-Carnitine Arginate Dichloride) GPLC(Qlisin-propiomil-L-larnitin): qan damarlarının genişlənməsinə kömək edir ki, bu da əzələlərə daha çox qan axması nəticəsində daha güclü pampinq əldə etməkə imkan verir. Eləcə də əlavə qısa müddət ərzində güc göstəricilərini əla şəkildə artırır və orqanizmin bərpa müddətini qısaldır, bu xüsusi ilə də pertlayışlı gücün tələb edildiyi idman növləri: ağır atletika, pauerliftinq və qısa məsafələrə qaçış üçün aktualdır. Aqmatin sulfat: orqanizmdə bir neçə funksiyaya malikdir, o cümlədən azot oksidi məhsulunun güclənməsi, katexolaminlərin sərbəst qalmasının stimullaşdırılması, QnRQ və hətta testosteron səviyyəsinin yüksəldilməsi. Agmatine rifah və yaxşı əhval-ruhiyyə hissinin möhkəmləndirilməsi, eləcə də güclü antioksidant kimi əla uyğun gəlir.

Təsviri

universal animal-nitro

Animal Nitro yüksək dozalarda olan mühüm amin turşularına malikdir ki, onlar orqanizmi əsas elementlərlə təmin edilməsinə xidmət edirlər. Preparatda seçilmiş olan amin turşuları iki qrupa bölünürlər – birinci qrup əvəzedilməz amin turşularıdır ki, onlar BCAA kimi məlumdurlar. İkinci qrup – yüksək anabolizmi və öz hormonlarının təbii sekresiyasını təmin edən amin turşularıdır. Misal üçün, testosteron, somatotropin və s. Sadə dillə desək, onlar sizin daxili sekresiya vəzlərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradırlar ki, nəticədə onlar yükləməyə daha fəal cavab verirlər.

Əksər amin turşuları komplekslərinin problemlərində biri onları “əlaqəli” olmasıdır. Amin turşularının təmiz olmasının bəyan edilməsinə baxmayaraq, yenə də amin turşularını bir qayda olaraq zərdab proteindən hidroliz yolu ilə əldə edirlər. Və bütün təsirlərinə baxmayaraq amin turşuları qonşuları ilə “əlaqəli” qalmaqla amin turşuları həlqəsi – di və tri-peptidlər əmələ gətirirlər. Bu isə onların həzm edilməsini əhəmiyyətli dərəcədə ləngidir və bundan əlavə - həzmetmə əmsalı aşağı salır. İkinci rast gəlinən hal – amin turşuları preparatlarında qatışıqların mövcud olmasıdır – hansı ki, həmin maddələr hidroliz prosesində və preparatın təmizlənməsində istifadə edilmişdirlər. Belə qatışıqların orqanizmə təsirini ehtimal etmək olduqca çətindir, lakin istənilən halda – bu heç də siz laızm olan şey deyil. Animal Nitro belə çatışmamazlıqlardan azad edilib, onu qəbul etməklə Siz əmin ola bilərsiniz ki, xalis preparat və pulunu ödədiyiniz preperatı qəbul edirsiniz.

Təsviri

universal animal-pak

Animal Pak tarixi 1981-ci ildən başlamışdır, hansı ki, bu vaxtdan Universal Nutrition şirkəti həblər və kapsullarla doldurulmuş pors paketlərinin satışına başlamışdır. Animal Pak məhsulunu dünya səviyyəli atletlər alırdılar ki, onlara nəticələr lazım idi, çünkü idmançıların qidalanması üçün zəruri olan bütün maddələr spektri məhz bu məhsulda vardır. 1983-cü ildən geniş tədqiqatlardan və Nyu-Cersinin müasir zavodlarında çoxsaylı sınaqlardan sonra Animal Pak məhsulunu almaq mümkün oldu. Tarix də öz başlanğıcını həmin dövrdən götürür. İyirmi ildən çoxdur ki, Animal Pak dünyada 1 nömrəli idman əlavəsidir. Bu gün Anmal xəttindən olan digər bütün məhsullarla yanaşı bu ad “keyfiyyət” sözünün sinonimi olmuş və yüksək yükləmələrə məruz qalan bodibilderlər, pauerlifterlər və digər idmançılar üçün yeganə düzgün seçimə çevrilmişdir.

Animal Pak – ciddi bir qidadır. Əfsanəvi Animal Pak – istehsalın yüksəldilməsi üçün ən güclü komplekslərdən biridir, belə ki, tərkibində vitaminlərdən və minerallardan başqa həm də antioksidantlara, adapgenlərə, amin turşularına, əvəzedilməz piy turşularına, qida həzmi fermentlərinə malikdir. İyirmi beş ildən çoxdur ki, Animal Pak paketləri idmançıları bütün dünya boyunca uğurdan uğura aparır: “Mister Olimpiya” müsabiqəsinin qalibləri, pauerliftinq üzrə dünya rekordçuları və Olimpiya oyunlarının qızıl medalçıları. Niyə? Ona görə ki, Animal Pak məhsulunda sənin ehtiyacın olan hər şey var və heç bir artıq şey yoxdur – lazım olan hər şey şəffaf bir zərfdədir. Heç bir aldatma, boş-boş danışma yoxdur, yalnız nəticə! Sənin komponentlər seçimi üzərində baş sındırmağına ehtiyac yoxdur – Animal Pak-da artıq hər şey var.

Təsviri

universal animal-pm

ANIMAL PM – unikal anabolik məhsuludur ki. Sizin istirahətiniz və gücünüzü bərpa etmək üçün yaradılmışdır. ANIMAL PM tərkibinə yuxunu yaxşılaşdıran, immuniteti yüksəldən məhsullar, eləcə də əvəzedilməz amin turşuları və orqanizmin bərpası üçün zəruri olan patentləşdirilmiş komponentlər daxildir. Valerian kökü və çobanyastığı - əsrlər boyunca relaksasiya effekti əldə etmək, həyacan hissini aşağı salmaq və yuxusuzluqla mübarizə aparmaq üçün istifadə edilən bitkilərdir. L-tianin – yaşıl çayda olan amin turşusudur ki, özünün gərginliyi və narahatlığı götürmək qabiliyyəti, eləcə də yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı ilə məşhurdur. Mayaotu ənənəvi olaraq həyəcan hissini azaltmaq və yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla əsəb pozuntularının müalicəsində istifadə edilir.

Artım hormonlarının stimullaşdırma kompleksi, eləcə də arginin, ornitin, triptofan, L-qlyutamin kimi mühüm amin turşuları immunoloji proseslərin təmin edilməsi, yoluxucu xəstəliklər təhlükəsinin aşağı salınmasında, zülal sintezi prosesində mühüm rol oynayırlar. Patentləşdirilmiş Immunolin® kompleksi immunoqlobulin izolyatıdır və təbii şəkildəalardan qoruyur. Unikal HumanofortTM- oliqopeptid ekstraktı – kompleksi təbii artım amilinə malikdir və testosteron səviyyəsinin yüksəldilməsinə, libidonun yaxşılaşdırılmasına, adrenalin səviyyəsinin yüksəldilməsinə, kortizol səviyyəsinin aşağı salınmasına kömək edir, bərpa prosesini sürətləndirir.

Təsviri

universal animal-pump

Animal Pump – heç də təsadüfən deyil ki, adında “kreatin” sözünə malik deyil, baxmayaraq ki, mahiyyətcə onun tərkibində kreatin mövcuddur. Məsələ ondadır ki, Animal Pump sadəcə kreatin, sadəcə energetik olmaqdan və hətta anabolik formul olmaqdan daha çoxdur. Bu əzələlərin enerjili “şişirdilməsi” üçün güclü preparatdır ki, onları müxtəlif formalı kreatin və azot oksidi sintezi gücləndiriciləri ilə təchiz edir. O məşqlərdə tamamilə yeni həssləri - əzələlərin dolması, yanaşmalar arasında sürətlə bərpa, güc axınının gəlməsi hissini təmin edir.

Preparat selen və maqnium kimi mühüm minerallara malikdir ki, onlar da taurin kimi orqanizmin enerji mübadiləsində əsas rol oynayırlar. Özü də taurin, biz deyərdik ki, bu mənada həlledici maddədir. Animal Pump tərkibinə daxil olan güclü antioksidant kompleksi əzələləri qorumağa və məşqsonrası katabolizm proseslərini sıfıra endirməyə və idmançının immunitetini gücləndirməyə xidmət edir. Məlumdur ki, məşqlərdə maneələrdən biri əzələlərin ifraz etdikləri süd turşusudur ki, bu da “imtina” hissini yaradır. Animal Pump süd turşusu sintezini kəskin şəkildə azaldır, eləcə də onun əzələ hüceyrələrində çıxarılmasını sürələndirir, bununla da əzələlərin daha yaxşı məşq etdirilməsinə imkan yaradır.

Preparatın tərkibinə daxil olan kreatinə xüsusi diqqət yetirək. Bu heç də hamıya yaxşı məlum olan kreatin monohidratı deyil. Bu xüsusi kreatin matrisasıdır ki, buraya maqnium kreatin helat, trikreatin malat və kreatin etil efir daxildir. Təcrübədə bu kreatinin yüksək mənimsənilməsini, kreatin-fosfatın yaxşı sintezini və məşqlərin enerji cəhətdən prinsipial yeni səviyyəsini bildirir. Güc və dözümlüyün artması qaçılmaz olaraq idmançının əzələ kütləsinin də artımına gətirib çıxarır.

Təsviri

universal animal-whey

ANIMAL WHEY PROTEIN bazarda daha çox məşhur olan süd zərdabı zülalının iki formasını əks etdirir: süd zərdabı izolyatı və zərdab konsentratı. 25 qram yüksək keyfiyyətli süd zərdabı zülalı. Aasanlıqla qarışdırılır və gözəl dada malikdir. Zülalın maksimal dərəcədə udulması üçün həzmetmə fermentləri əlavə edilmişdir. Əzələlərin artımı və məşqlərdən sonra bərpa üçün faydalıdır.

Təsviri

universal beef-amino

100% Beef Aminos – mal ətindən əldə edilən olduqca nadir amin turşularıdır. Belə yanaşmanı orijinal adlandırmaq olar, nəzərə alsaq ki. əksər amin turşularını süd zərdabından və ya nadir hallarda yumurta zülalından əldə edirlər. Lakin yekun məhsulun xammalı kimi ətin seçilməsi halında yekun məhsul fərqli alınır. Burada eynilə yumurta zülalı və ya zərdabda olduğu kimi həmin amin turşularıdır, lakin onların dozası tamamilə fərqli proslardadır. Amin turşularının fərqli porsları isə orqanizmə də fərqli təsir göstərirlər. mahiyyət etibarı ilə 100%Beef Aminos qəbulundan əldə edilən effekt keyfiyyətli mal ətinin qəbul edilməsi və anidən həzmi və mənimsənilməsi ilə oxşardır.

Çox yəqin ki, 100% Beef Aminos qəbulundan əldə edilən effekt bütövlükdə digər amin turşuları preparatların qəbul edilməsi nəticəsi ilə oxşar olacaqdır. Lakin orqanizmə təkcə məşq prosesində, təkcə hərəkətin seçilməsində deyil, həm də qidalanmada da rəngarənglik lazımdır. İstifadə edilən maddələrin spektrinin dəyişdirilməsi orqanizmi fəallaşdırır, onu daima tonusda olmağa məvbur edir, maddələr mübadiləsini stimullaşdırır. Və bu mənada göstərilən məhsul lap yerinə düşür.

Təsviri

universal creatine

Kreatin artıq onillərdir ki, idmançılar tərəfindən ATF əmələ gətirilməsi mənbəyi kimi tətbiq edilir. Kreatin olaraq amin turşusunu adlandırırlar – o, orqanizmdə qaraciyər və mədəaltı vəzlə sintez olur. Yorğunluğun azaldılması və davamlılığın artırılması hesabına əzələlərin iş qabiliyyətinə müsbət təsir göstərir. Universal Vutrition şirkətinin istehsal etdiyi Creatine Powder qəbul edilməsi halında nə baş verir? İlk növbədə əzələləri hərəkət etməyə məcbur edən adenozintrifosfat turşusunun sintezi güclənir. Əzələ kütləsi artır, muskullar daha güclü olur və ağır və uzunmüddətli yükləmələr davam gətirə bilirlər. Creatine Powder qəbulu zamanı idmançının bədəni daha az yorulur və daha sürətlə bərpa olur. Kreatin tərkibli idman qidası əlavələri qəbul edən atletlər yorğunluq olmadan daha çox məşq edə bilirlər. Təbii ki. onlar daha yüksək nəticələrə nail olurlar.

İdmançılar üçün məhsulların istehsal edilməsi sahəsində ixtisaslaşan şirkətlərin əksəriyyəti özlərinin yüksək treatin monohidratı tərkibli əlavələrini buraxırlar. Bütün brendlər iddia edir ki, məhz onların kreatini kliniki sınaqlar nəticəsində ən təmiz və ən effejtli kimi tanınmışdır. Lakin bu mənada yeganə hüququna malik olan kimi alman şirkətlərindən birinin (Creapure brendi ilə) istehsal etdikləri kreatin hesab edilir. Həmin patentləşdirilmiş məhsul da Creatine Powder istehsalında istifadə edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, xalis kreatin özü özlüyündə idman dünyasında onun qiymətləndirilməsinə səbəb olan təsiri göstərmir. O, ATF sintezinə kömək edir ki, bu da orqanizm üçün enerji mənbəyidir. Onun çatışmamazlığı atletlərə böyük yükləmələrə davam gətirməyə və özlərinin istədikləri qədər məşq etməyə imkan vermir. Ehtiyat edilmiş adenozintrifosfat miqdarından əzələlərin dözümlüyü və onların gücü, eləcə də məşqlərin məhsuldarlığı (30% qədər) asılıdır. Kreatinin daha bir qiymətli xüsusiyyəti – bu onun su ilə əlaqə yaratmaq qabiliyyətidir. O, su molekullarını əzələ toxumasına cəlb edir və bununla da onları daha həcmli edir Beləliklə, əzələ kütləsinin artırılması və əzələlərin gözəl relyef əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaradır.

Компания Атлетика является официальным и экслюзивным представителем Power House Gym в Азербайджанской Республике.

Life Fitness

Cтановление официального представительства в Азербайджане в заключительной фазе переговоров

Эта страница будет доступна в скором времени.

Atletika

Мы гарантируем

высокие результаты
чистую победу
золото